Readsoft Process Director

ReadSoft Process Director til SAP er den førende softwareløsning til Accounts Payable automatisering i SAP. Med Process Director som en central platform for finansiel proces automatisering, får du maksimalt ud af din nuværende SAP-investering. ReadSoft Process Director præsenterer alle relevante informationer i et kompakt og realtidsbaseret overblik i dit SAP-interface. Den brugervenlige web grænseflade gør, at du hurtigt kommer i gang og hurtigt får intern accept i din organisation.

Hvorfor ReadSoft Process Director?

Med Process Director får du en SAP certificeret løsning med en central portal til at kontrollere alle finansielle processer i SAP. Denne indsigt og overblik giver bedre kontrol af processer som accounts payable, indkøbsordrer, finansielle posteringer og masterdata håndtering.

Process Director Accounts Payable ‘Kontrol Center’

Process Director matcher fakturaer automatisk med data fra indkøbsordrer og masterdata i SAP, også kaldet tre-vejs matchning. Process Director Accounts Payable afvikles i dit eksisterende SAP-miljø.

Workflows (Work Cycle)

Work Cycle modulet tilbyder workflow håndtering i Process Director, der giver dig muligheden for nemt at involvere relevante kollegaer i de eksakte processer. Workflowet kan nemt designes af dit eget team og kræver ikke kendskab til SAP Business Workflow.

Mobil godkendelse

Gør godkendelsesworkflowet tilgængelig på mobile enheder for at gøre processerne endnu mere effektive og fleksible.

Leverandørportal

Frigiv tid med leverandørportalen i Process Director. Den gør dine leverandører i stand til selv at tilgå alle deres fakturastatusser.

EDI Cockpit

Håndter EDI fakturaer automatisk i SAP – også selv om de er fejlbehæftede. Fejlfrie elektroniske fakturaer posteres direkte, mens EDI-fakturaer med fejl overføres automatisk til Process Director for Accounts Payable for at blive processeret af dine egne fejl-håndteringsrutiner.

Få indsigt via analyser

Saml komplette, up-to-date og lettilgængelige rapporter med relevant information, der hjælper dig med at forbedre dine SAP-processer. Performance Analytics hjælper dig til at tage de rigtige forretningskritiske beslutninger ved at vende procesdata til forretningsintelligens.

Behov for hjælp med din ReadSoft software? Kontakt os for rådgivning!

Menu